top of page
logo_vit1_edited.png
Porträtt About

Tobias Forsgren och Sven Etzler lärde känna varandra vid studier vid Accademia dell’architettura i Mendrisio, Schweiz. Efter ett drygt decennium som praktiserande arkitekter på olika kontor så startade de 2020 Forsgren Etzler Arkitekter.

 

Kontoret drivs av att forma en välgjord arkitektur där människan trivs att vara och som ger ett mervärde till plats och omgivning. Varje projekt tar avstamp i dess unika förutsättningar gällande plats, program, ekonomi, social och historisk kontext.  

 

Samarbetet mellan beställare, arkitekt och andra delaktiga parter är centralt i kontorets arbetsprocess och en förutsättning för att kunna skapa framgångsrika projekt med rationell byggteknik, god projektekonomi och välgjorda hållbara byggnader.

 

Kontoret har ett tydligt helhetsperspektiv med god kunskap från hela processen och kan bistå beställare med allt från arbete med komplexa planprocesser i tidigt skede till uppdrag som generalkonsult där konsultgruppen leds under projektering och arbetet mot färdig byggnad.

 

Som praktiserande arkitekter har de skaffat sig erfarenheter från ett stort antal projekt av många olika slag; alltifrån nybyggnad av bostadshus, hotell, kontor och kyrkor till ombyggnader, inredningar och privata villor. Flera av dessa projekt har uppmärksammats med priser och nomineringar, däribland Kasper Salin-priset och Helgo-priset.

Tobias Forsgren  arkitekt SAR/MSA

2020-          Forsgren Etzler Arkitekter

2014-2020  White Arkitekter

2009-2014  Wingårdhs

Arkitekturstudier på CU, Chalmers, KTH och Accademia dell’architettura, Mendrisio

Sven Etzler  arkitekt SAR/MSA

2020-         Forsgren Etzler Arkitekter

2017-2020  Jägnefält Milton

2007-2017  Johan Celsing arkitektkontor

Arkitekturstudier på KTH och Accademia dell’architettura, Mendrisio

bottom of page